Tiarra Edmuundson

“Full Time Daddy White and Gold”
40″x30″ Acrylic On Canvas
Tiarra Edmundson

“Fully ime